Cjenik usluga                                            Vrijedi od 31.03.2022.

 

  Povratak

 

 

 

Cjenik usluga dodatne obuke korisnika po zahtjevu

 

Opis

JM

Cijena EUR

Napomena

Obuka: Na lokacija korisnika

1 sat

20,00

 

Obuka: Na lokacija BaKom ureda

1 sat

15,00

 

Obuka: TeamViewer udaljeni pristup

svakih 10 minuta

4,00

Zove korisnik

Obuka: TeamViewer udaljeni pristup

svakih 10 minuta

5,00

Zove BaKom

 

Cjenik dolaska-povratka na lokaciju korisnika

 

Opis

JM

Cijena EUR

Ukupno dolazak i povratak na lokaciju do 15 km od BaKom ureda

ukupno

7,00

Ukupno dolazak i povratak za udaljenosti veće od 15 km od BaKom ureda

po km

0,30

 

Cjenik IT usluga

 

Opis

JM

Cijena EUR

Dijagnostika i uređivanje računala korisnika za potrebe BaKom programa

1 sat

20,00

Dijagnostika i uređivanje poslužitelja korisnika za potrebe BaKom programa

2 sata

40,00

Samo dijagnostika mreže korisnika za potrebe BaKom programa

½ sata

10,00

Instalacija baze MS SQL Severa na fizički ili virtualni poslužitelj korisnika

1 kom

45,00

Instalacija BaKom programa na fizički ili virtualni poslužitelj korisnika

1 kom

30,00

Instalacija BaKom programa na jedno klijentsko računalo korisnika

1kom

30,00

Početno preuzimanje podataka o poslovnim partnerima iz Excel tablice

1 sat

20,00

Početno preuzimanje podataka o robi iz Excel tablice

1 sat

20,00

Početno preuzimanje podataka o otvorenim stavkama iz Excel tablice

1 sat

20,00

Dogradnja BaKom programa po zahtjevu korisnika

1 sat

20,00

 

Napomena:

Ako se IT usluga pruža udaljenim pristupom, tada korisnik zove BaKom.

Ako se IT usluga pruža na lokaciji korisnika, zaračunava se i dolazak i povratak po cjeniku dolaska-povratka.

Minimalna obračunata količina za sve IT usluge je pola sata.

 

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 9-19 sati, subota od 9-14 sati.

 

Kontakt: Korisnici se mogu javiti telefonski u tijeku radnog vremena ili e-poštom u bilo koje vrijeme.

Telefon: 01 6523 215, mobitel: 098 480 991, e-pošta: bakom@bakom.hr

 

Nakon obavljene usluge bit će ispostavljen Zapisnik o izvršenim uslugama koji potpisuje korisnik.

Temeljem Zapisnika o izvršenim uslugama bit će ispostavljen račun korisniku za izvršene usluge.

 

BaKom d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena i ostalih iskaza bez prethodne najave.

 

  Povratak